Sau kiểm toán, lợi nhuận "Vua cá tra" giảm hơn 215 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế của công ty Thủy sản Hùng Vương sau khi kiểm toán đã giảm hơn 215 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và chỉ đạt 190 tỷ đồng...

Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch hội đồng quản trị Thủy sản Hùng Vương.

Thủy Tiên

16/01/2019 12:00

Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã chứng khoán HVG) mới đây đã công bố báo cáo tài chính riêng kiểm toán niên độ 2018.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty sau khi kiểm toán đã giảm hơn 215 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và chỉ đạt 190 tỷ đồng.

Giải trình về vấn đề này, HVG cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch trên là do chi phí tài chính tăng lên mức 324 tỷ đồng. Nếu so với báo cáo tự lập thì khoản chi phí trên tăng tới 202 tỷ đồng.

Trong đó, tăng tương ứng với nghiệp vụ lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty liên kết, liên doanh theo thông tư 228 với số tiền 208 tỷ đồng; tăng do ghi nhận thêm chi phí vay với số tiền 10,7 tỷ đồng; phân loại lại giữa các doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính liên quan đến chênh lệch đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ với số tiền 19 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty cũng bị điều chỉnh tăng 14,8 tỷ đồng, chủ yếu do việc lập bổ sung dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

Tính đến cuối kỳ, lỗ lũy kế của Thủy sản Hùng Vương là 429 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đạt 7.496 tỷ đồng.

Ghi nhận trên thị trường chứng khoán, sau khi công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cổ phiếu HVG của công ty đã ngay lập tức giảm sàn. Phiên liền sau đó mã này vẫn tiếp tục giảm nhưng với biên độ nhẹ 0,6%.

Hiện tại, HVG đang có dấu hiệu hồi phục trong 2 phiên trở lại đây. Chốt phiên giao dịch 15/1, HVG tăng nhẹ 0,8% lên mức 5.280 đồng/cổ phiếu và có hơn 329 đơn vị được khớp lệnh. Vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 1.172 tỷ đồng.