21:05 24/10/2021

SCIC có tân Chủ tịch

Hà Anh

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành làm Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC...

Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Ngày 21/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thành – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC.

Ông Nguyễn Chí Thành sinh năm 1972, là Thạc sĩ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản, cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Thành từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.

Bắt đầu làm việc tại SCIC với vai trò Phó ban Chiến lược năm 2006 và được bổ nhiệm là Trưởng ban Chiến lược kể từ tháng 11/2008. Từ năm 2010,  lần lượt được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam, Trưởng ban Đầu tư 3.

Ngày 30 tháng 6 năm 2015, ông Thành được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc SCIC, sau đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách SCIC kể từ ngày 1/9/2017. Ngày 8/5/2019, ông Thành được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc SCIC.

Tại Đại hội Đảng bộ SCIC lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Thành được bầu vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy. Tại Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Thành được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối. Ngày 2/10/2020 đồng chí được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương giao phụ trách Đảng bộ SCIC.