12:27 27/01/2008

SCID hợp tác xây dựng Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Tân Phong

Kim Oanh

Đây được kỳ vọng không chỉ là nơi mua sắm mà còn là nơi vui chơi, giải trí của người dân Tp.HCM

Ngày 24/1/2008, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Saigon Co.op (SCID) đã ký kết ghi nhớ hợp tác Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Tân Phong với các đối tác chiến lược là MapleTree (Singapore) và Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco).

Khu phức hợp Thương mại Dịch vụ Tân Phong (Tân Phong Shopping Complex) tại phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM có tổng trị giá đầu tư dự kiến là 200 triệu USD. Đây là một trong những dự án lớn nhất của SCID từ trước đến nay.

Khu phức hợp gồm khu kinh doanh thương mại, siêu thị CoopMart, cao ốc văn phòng... Tân Phong Shopping Complex được kỳ vọng không chỉ là nơi mua sắm mà còn là nơi vui chơi, giải trí của người dân Tp.HCM.

Theo bản ký kết ghi nhớ giữa các bên: SCID sẽ tận dụng ưu thế mặt bằng, phát huy uy tín và thương hiệu Co.opMart từ công ty mẹ là Saigon Co.op. MapleTree với ưu thế là kinh nghiệm đầu tư, quản lý các khu phức hợp và vốn đầu tư. Samco cung cấp các nguồn lực hỗ trợ cho sự phát triển của các dự án.