16:16 07/01/2019

SDP đối diện nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

Đào Vũ

Công ty kiểm toán nêu một loạt các cơ sở để từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017 của SDP

Cổ phiếu SDP thường xuyên trong tình trạng mất thanh khoản.
Cổ phiếu SDP thường xuyên trong tình trạng mất thanh khoản.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo tới Công ty Cổ phần SDP về việc cổ phiếu SDP của công ty thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc.

Nguyên nhân được HNX đưa ra là do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017 của SDP.

Cụ thể, do được bổ nhiệm kiểm toán sau ngày kết thúc niên độ nên đơn vị kiểm toán không thể chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2017. Một số khoản công nợ phải thu khách hàng và nợ phải trả người bán chưa được đối chiếu, xác nhận với các đối tượng liên quan.

Công ty cũng chưa thực hiện việc trích dự phòng nợ phải thu khó đòi theo tuổi nợ mà chỉ trích dự phòng theo khả năng thu hồi. Vì vậy kiểm toán không thể đưa ra ước tính độc lập về chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập cho năm tài chính 2017 theo quy định.

Ngoài ra, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 của SDP cũng chưa phản ánh các khoản tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cũng như các khoản tiền phạt chậm nộp các khoản này của Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Sotraco với số tiền 16,2 tỷ đồng. Nếu ghi nhận đầy đủ thì lợi nhuận sau thuế của SDP sẽ lỗ thêm khoản tiền trên.

Hiện SDP đã có công văn gửi HNX để giải trình nguyên nhân dẫn tới tình trạng bị hủy niêm yết và bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến.

Được biết, Công ty Cổ phần SDP đang có hơn 11,1 triệu cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX. Tuy nhiên, mã này thường xuyên trong tình trạng mất thanh khoản. Chốt phiên 7/1, thị giá còn 1.600 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 17,8 tỷ đồng.