19:58 01/05/2008

Sẽ công bố tên công ty chứng khoán thực hiện tách biệt tiền gửi của nhà đầu tư

H.Xuân

Uỷ ban Chứng khoán đề nghị việc đăng tải danh sách các công ty chứng khoán này trên các phương tiện công bố thông tin của đơn vị

Theo yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, sàn Tp.HCM và sàn Hà Nội sẽ phải công bố danh sách các công ty chứng khoán thực hiện quản lý tách biệt tiền gửi nhà đầu tư tại ngân hàng trong thời gian sớm nhất.

Trong công văn gửi tới hai sàn này ngày 29/4/2008, Uỷ ban Chứng khoán đề nghị việc đăng tải danh sách các công ty chứng khoán này trên các phương tiện công bố thông tin của đơn vị.

Đối với sàn Tp.HCM, Uỷ ban đề nghị tiếp tục kiểm tra các công ty có trụ sở chính trên địa bàn Tp.HCM và công bố danh sách các công ty đã thực hiện quy định này.

Hiện nay, có một số công ty chứng khoán đã thực hiện nghiêm túc quy định quản lý tách biệt tiền gửi nhà đầu tư tại ngân hàng theo Khoản 1, Điều 32 Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007, gồm: Công ty Chứng khoán Gia Quyền, Công ty Chứng khoán Bản Việt, Công ty Chứng khoán Kim Eng, Công ty Chứng khoán ACB, Công ty Chứng khoán Âu Lạc, Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, Công ty Chứng khoán Việt, Công ty Chứng khoán Đông Dương, Công ty Chứng khoán Sen Vàng và Công ty Chứng khoán Gia Phát.