09:38 26/06/2010

Sẽ đào tạo bổ sung 20 nghìn tiến sỹ trong 10 năm

Quỳnh Lam

Sẽ có ít nhất 20.000 tiến sỹ được đào tạo trong vòng 10 năm tới theo đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ

Sẽ có khoảng 10.000 tiến sỹ được đào tạo ở trong nước - Ảnh minh họa.
Sẽ có khoảng 10.000 tiến sỹ được đào tạo ở trong nước - Ảnh minh họa.
Theo đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020, vừa được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2020 Việt Nam sẽ đào tạo bổ sung ít nhất 20.000 tiến sỹ.

Có ba phương thức đào tạo được thực hiện ở đề án này là, đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài; đào tạo theo hình thức phối hợp, một phần thời gian ở trong nước và một phần thời gian ở nước ngoài; đào tạo toàn thời gian ở trong nước, trong đó có thời gian thực tập nghiên cứu ở nước ngoài.

Cụ thể, sẽ đào tạo khoảng 10.000 tiến sỹ ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế giới. Từ năm 2010 đến 2013 mỗi năm tuyển chọn từ 800 -1.200 nghiên cứu sinh; từ năm 2014 trở đi, bình quân mỗi năm tuyển chọn từ 1.300-1.500 nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài.

Đào tạo khoảng 3.000 tiến sỹ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam và trường đại học nước ngoài. Từ năm 2010 đến năm 2013 mỗi năm tuyển chọn 300-350 người; từ năm 2014 trở đi bình quân mỗi năm tuyển chọn 450 người.

Có khoảng 10.000 tiến sỹ được đào tạo ở trong nước. Từ 2010 đến 2015 mỗi năm tuyển chọn 1.200-1.500 nghiên cứu sinh; từ năm 2016 bình quân mỗi năm tuyển chọn 1.500 nghiên cứu sinh.

Tổng kinh phí thực hiện đề án nói trên dự kiến là 14.000 tỷ đồng, sẽ tập trung đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học các ngành mũi nhọn, trọng điểm, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tăng số lượng các công trình khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Sẽ có một số ngành được ưu tiên đào tạo như khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, nông nghiệp và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn.