10:19 27/08/2007

Sẽ giám sát chặt cho vay chứng khoán

M.Kiều

Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, vốn tín dụng có xu hướng tăng trưởng ở mức cao hơn

Tại cuộc họp giao ban tín dụng tháng 8/2007, ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, vốn tín dụng có xu hướng tăng trưởng ở mức cao hơn so cùng kỳ năm trước và mục tiêu cả năm.

Điều này gây khó khăn cho việc kiểm soát tổng phương tiện thanh toán, cho vay vốn ở hầu hết các lĩnh vực (cho vay bằng ngoại tệ, đầu tư kinh doanh chứng khoán; bất động sản) ở các tổ chức tín dụng đều tăng ở mức cao.

Một số giải pháp mà ngành ngân hàng sẽ phải triển khai trong thời gian tới là:

- Tăng khối lượng bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước để rút mạnh vốn khả dụng tạm thời dư thừa của ngân hàng thương mại, điều hành tỉ giá VND/USD ở mức thích hợp có lợi cho xuất khẩu và kiềm chế tăng giá hàng hoá tiêu dùng trong nước;

- Tạm thời duy trì các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước và tỉ lệ dự trữ bắt buộc như hiện nay, tập trung thanh tra, giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần có tỉ lệ cho vay chứng khoán vượt 3%...

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ sửa đổi, bổ sung Quyết định 966/2003/QĐ-NHNN về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng theo hướng thu hẹp đối tượng vay bằng ngoại tệ nhằm hạn chế tốc độ gia tăng tín dụng bằng ngoại tệ và khắc phục, phòng ngừa tình trạng mất cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, tránh rủi ro tỉ giá.