16:28 22/07/2008

Sẽ hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân

Thúy Nhung - Mạnh Chung

Ngư dân sẽ được hỗ trợ tối đa về dầu là 10 triệu đồng cho một chuyến đánh bắt

Để được hỗ trợ, ngư dân phải là các chủ tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ tham gia hoạt động khai thác hải sản, cung ứng dịch vụ trên biển.
Để được hỗ trợ, ngư dân phải là các chủ tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ tham gia hoạt động khai thác hải sản, cung ứng dịch vụ trên biển.
Theo Quyết định số 965/QĐ - TTg vừa được ban hành ngày 21/7/2008, ngư dân sẽ được hỗ trợ tối đa về dầu là 10 triệu đồng cho một chuyến đánh bắt.

Cụ thể, trong năm 2008, mức hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tài đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản sẽ được thực hiện như sau:

- Tàu có công suất máy từ 90CV trở lên sẽ được hỗ trợ 3 lần/năm. Mức hỗ trợ là 10 triệu đồng cho một chuyến đánh bắt hải sản.

- Tàu có công suất máy từ 40CV đến dưới 90CV sẽ nhận được hỗ trợ 4 lần/năm. Mức hỗ trợ là 6,5 triệu đồng/lần. Tàu có công suất dưới 40CV được hỗ trợ 5 lần/năm. Mức hỗ trợ cho một chuyến đánh bắt là 4 triệu đồng.

Để được hỗ trợ, ngư dân phải là các chủ tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ tham gia hoạt động khai thác hải sản, cung ứng dịch vụ trên biển, có giấy đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (đối với tàu từ 20CV trở lên), có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (đối với tàu từ 20CV trở lên), thực hiện mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên theo quy định của pháp luật (tàu từ 90 CV trở lên phải mua bảo hiểm tai nạn bắt buộc cho thuyền viên).