16:12 02/06/2008

Sẽ mua sắm, đấu thầu công qua mạng điện tử

Mạnh Chung

Dự kiến từ năm 2012 đến 2015, đấu thầu điện tử sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc

Việc thí điểm đấu thầu điện tử sẽ được triển khai từ 2009 -2012, áp dụng tại 22 bộ, cơ quan ngang bộ và một số doanh nghiệp Nhà nước. Đối tượng áp dụng là các tài sản, hàng hóa có số lượng mua sắm lớn, có tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng: như ôtô, thuốc, thiết bị y tế, phương tiện vận tải chuyên dùng, trang thiết bị chuyên dùng, trang thiết bị tin học...
Việc thí điểm đấu thầu điện tử sẽ được triển khai từ 2009 -2012, áp dụng tại 22 bộ, cơ quan ngang bộ và một số doanh nghiệp Nhà nước. Đối tượng áp dụng là các tài sản, hàng hóa có số lượng mua sắm lớn, có tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng: như ôtô, thuốc, thiết bị y tế, phương tiện vận tải chuyên dùng, trang thiết bị chuyên dùng, trang thiết bị tin học...
Dự kiến từ năm 2012 đến 2015, đấu thầu điện tử sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu thầu, mua sắm công nhằm công khai, minh bạch, tinh giản, hiệu quả và nhanh gọn đã được Bộ Chính trị và Chính phủ xác định là mục tiêu quan trọng của ứng dụng thương mại điện tử.

Với chủ trương trên, mới đây, Vụ Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức hội thảo về vấn đề ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ.

Theo thông tin tại hội thảo, dự án ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ có tổng mức đầu gần 160 tỷ đồng, được thực hiện theo lộ trình từ năm 2008 - 2015, qua hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ 2008 -2012) sẽ xây dựng một mạng đấu thầu quốc gia để công khai hóa đấu thầu, tiến trình chi tiết của từng hoạt động đấu thầu trong toàn quốc; triển khai xong việc quản lý danh mục và giá cả hoạt động hàng hóa thông dụng và áp dụng thí điểm một vài loại hàng hóa thông dụng qua hình thức đấu giá ngược.

Theo đó, việc thí điểm đấu thầu điện tử sẽ được triển khai từ 2009 -2012, áp dụng tại 22 bộ, cơ quan ngang bộ và một số doanh nghiệp Nhà nước. Đối tượng áp dụng là các tài sản, hàng hóa có số lượng mua sắm lớn, có tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng: như ôtô, thuốc, thiết bị y tế, phương tiện vận tải chuyên dùng, trang thiết bị chuyên dùng, trang thiết bị tin học...

Giai đoạn 2 từ 2012- 2015, đấu thầu điện tử sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc, và đảm bảo tối thiểu 20% mua sắm Chính phủ thông qua mạng điện tử.

Khi tiến hành đấu thầu qua mạng điện tử, các chủ đầu tư (bên mời thầu) là những cơ quan Nhà nước có hoạt động mua sắm nằm trong danh mục hàng hóa bắt buộc, như máy vi tính, thiết bị y tế, thuốc men… phải mua sắm tập trung trên mạng đấu thầu mua sắm hàng hóa của Chính phủ. Điều này nhằm mục tiêu tránh tình trạng mua sắm, đấu thầu theo chỉ định thầu, chỉ định “ngầm” thiếu sự công khai, minh bạch.