16:06 06/07/2012

SEB đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Điện miền trung (mã SEB-HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ

Diễn biến giá cổ phiếu SEB trong tháng qua. Nguồn: HNX
Diễn biến giá cổ phiếu SEB trong tháng qua. Nguồn: HNX
Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Miền trung (mã SEB-HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ.

Theo đó, SEB đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển với nguyên tắc xác định giá theo giá thị trường.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 11/7/2012 đến ngày 10/10/2012.

Được biết, 6 tháng đầu năm, SEB đạt 67,5 triệu kWh, hoàn thành 48,2% kế hoạch năm, doanh thu đạt 74,84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29,75 tỷ đồng.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm, công ty đặt mục tiêu sản lượng điện phát đạt 58,1 triệu kWh, doanh thu đạt 44,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5,1 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (6/7), cổ phiếu SEB đóng cửa ở mức 21.000 đồng/cổ phiếu.