17:02 26/06/2018

Sếp PV Power có thể nhận thu nhập gần một tỷ trong 6 tháng cuối năm 2018

KIỀU LINH

Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Tổng giám đốc PV Power mỗi người sẽ nhận mức lương trước thuế 831 triệu đồng, bình quân gần 139 triệu đồng một tháng

Sếp PV Power thu nhập gần một tỷ 6 tháng cuối năm 2018.
Sếp PV Power thu nhập gần một tỷ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PVPower (mã chứng khoán POW - UpCOM) đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương/thù lao 6 tháng cuối năm 2018 cho 8 lãnh đạo cấp cao trong hội đồng quản trị và ban kiểm soát với tổng số tiền 6 tỷ đồng.

Đây là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của PV Power sau khi IPO thành công hồi cuối tháng 1.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Tổng giám đốc PV Power mỗi người sẽ nhận mức lương trước thuế 831 triệu đồng, bình quân gần 139 triệu đồng một tháng.

Với 3 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, mức lương được nhận trong nửa cuối năm 2018 trên 2,24 tỷ đồng. Tương đương, mỗi người nhận 474,9 triệu đồng 6 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng nhận về 124,7 triệu đồng.

Vị trí Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhận 747,9 triệu đồng và 2 kiểm soát viên chuyên trách nhận tổng số tiền lương hơn 1,39 tỷ đồng.

Thù lao, lương trên là thu nhập trước thuế và chưa bao gồm các khoản thưởng khác. Như vậy, trung bình mỗi sếp PV Power nhận 126 triệu đồng một tháng trong nửa cuối 2018 nếu đề xuất này được thông qua.

Lý giải về mức lương, thù lao này, lãnh đạo PV Power cho biết, từ 1/7, doanh nghiệp sẽ chính thức chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, sau khi IPO thành công. Theo kế hoạch, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ sau rà soát lại là 2.068 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2017.

Theo quy định Thông tư 28/2016, tổng công ty có thể xác định hệ số tăng thêm 10% so với số tăng tương ứng của lợi nhuận, tương đương 2,75 lần. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, PV Power đề xuất lựa chọn hệ số tăng thêm tối đa bằng 2,5 lần so với mức lương cơ bản, làm cơ sở tạm tính kế hoạch tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của PV Power cho thấy, tổng doanh thu ước đạt 17.379 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch được giao; lợi nhuận sau thuế 1.256 tỷ; sản lượng điện 11.776 triệu kWh, tăng 105% so với kế hoạch.

Phần lớn doanh thu, lợi nhuận của PV Power đến từ công ty mẹ, lần lượt là 12.649 tỷ đồng và 1.103 tỷ.

Kế hoạch nửa cuối 2018, công ty đặt mục tiêu sản xuất điện đạt 9.794 triệu kWh, doanh thu 14.037 tỷ đồng và lãi sau thuế 858 tỷ. Trong đó, công ty mẹ doanh thu 9.846 tỷ và lãi 800 tỷ đồng sau thuế. 

Tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất của PV Power tới đây cũng sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng đối với PV Power, trong đó có việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu của Power trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã POW, dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Tỷ lệ cổ tức được trình lên Đại hội thông qua là 3%.