08:35 13/10/2011

SFN hoàn thành 92% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Quý 4, công ty tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu SFN trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu SFN trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu thuần đạt 47,94 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,66 tỷ đồng; Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của SFN đạt 133,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 6,6 tỷ đồng.

Theo SFN, tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định trong quý 3 và việc ngân hàng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vay để nhập khẩu nguyên vật liệu và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; Đơn hàng của công ty cũng ổn định cho cả nội địa và xuất khẩu.

Tuy nhiên, thời tiết thay đổi thất thường và ngày càng phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến ngư trường và sản xuất đánh bắt thủy hải sản...Ngoài ra, giá nguyên liệu tăng dần trong quý 3 làm tăng chi phí giá thành sản phẩm; Ngân hàng siết chặt tín dụng, lã suất cao ảnh hường đến khả năng vay và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mặt khác, chi phí tiền lương trong quý 3 phải điều chỉnh tăng nên làm tăng chi phí đầu vào, giá thành và hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng bị tác động theo.

Quý 4/2011, công ty tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Năm 2011, SFN đặt mục tiêu với doanh thu đạt 193,78 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7,17 tỷ đồng; cổ tức 2011 đạt 14%. Như vậy, so với kế hoạch năm, SFN đã hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 92% kế hoạch lợi nhuận năm.