10:12 08/12/2008

SHB áp chính sách lãi suất huy động mới

Từ 8/12, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) bắt đầu áp chính sách lãi suất huy động mới, tăng dần theo các kỳ hạn

Từ 8/12, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) bắt đầu áp chính sách lãi suất huy động mới, tăng dần theo các kỳ hạn.

Cụ thể, khi gửi tiết kiệm tại SHB theo hình thức tiết kiệm lãi suất bậc thang, lãi suất sẽ tăng dần theo số dư tiền gửi và kỳ hạn từ thấp đến cao.

Như với khoản tiền gửi thấp hơn 500 triệu đồng, ở kỳ hạn 3 tháng lãi suất là 11,7%/năm; nếu gửi ở kỳ hạn 6 tháng lãi suất sẽ là 11,8%/năm và mức lãi suất cao nhất có ở kỳ hạn 12 tháng là 12%. Với khoản tiền gửi trên 3 tỷ, lãi suất cho kỳ hạn 12 tháng sẽ là 12,15%/năm.

Với hình thức tiết kiệm rút gốc linh hoạt, ngân hàng này áp lãi suất theo các hình thức trả trước, trả lãi hàng tháng, trả lãi cuối kỳ và hình thức gửi ngắn hạn theo tuần (1 tuần 5%/năm, 2 tuần 5,5%/năm, 3 tuần 6%/năm).