09:48 25/07/2008

SHB đủ điều kiện hoạt động ngoại hối

Nguyễn Hoài

SHB đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy xác nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

Ngày 24/7/2008, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) cho biết, ngân hàng này đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy xác nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Cụ thể, SHB được phép cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế; huy động vốn, cho vay và bảo lãnh bằng ngoại tệ, cung cấp các dịch vụ ủy thác bằng ngoại hối, dịch vụ ngân hàng bằng đầu tư ngoại hối, thực hiện các hoạt động ngoại hối khác theo quy định của pháp luật.

Cùng với xác nhận này, Ngân hàng Nhà nước cũng chấp thuận cho SHB chuyển trụ sở chính từ Cần Thơ ra Hà Nội và yêu cầu SHB phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về an toàn kho quỹ, thuận tiện trong giao dịch với khách hàng và các điều kiện khác theo quy định trước khi khai trương trụ sở mới.