11:38 30/12/2008

Singapore giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế

N.Hạnh

Ngân hàng Trung ương Singapore đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2009 từ 4,6% xuống 1%

Ngân hàng Trung ương Singapore đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế  năm 2009 từ 4,6% xuống 1%, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến xuất khẩu của nước này giảm mạnh.

Xuất khẩu hàng hoá phi dầu mỏ của Singapore, đóng góp tới 70% GDP, đã giảm trong 6 tháng cuối năm 2008, khi nhu cầu của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản giảm.

Theo các chuyên gia kinh tế, lĩnh vực này sẽ giảm 6,2% trong cả năm 2008 và giảm 9% năm 2009.

Trong khi đó, Chính phủ Singapore dự báo kinh tế nước này có thể tăng trưởng 2,5% năm 2008 và 1-2% năm 2009, so với mức tăng trưởng 7,7% năm 2007; tỷ lệ lạm phát có thể giảm từ 6,5% năm 2008 xuống 1,7% năm 2009.