09:34 23/05/2008

Singapore: Lạm phát cuối năm nay sẽ là 4%

Thu Trà

Dự báo, tỷ lệ lạm phát của Singapore sẽ đứng ở mức trên 6% trong nửa đầu năm 2008, trước khi dịu xuống 4% vào nửa cuối năm

Ngân hàng Trung ương Singapore dự báo tỷ lệ lạm phát của nước này sẽ đứng ở mức trên 6% trong nửa đầu năm 2008, trước khi dịu xuống 4% vào nửa cuối năm.

Trong báo cáo đánh giá kinh tế vĩ mô thường kỳ, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này đã tăng mạnh từ 0,8% trong nửa đầu năm 2007 lên mức cao nhất trong vòng 26 năm là 6,6% vào tháng 3/2008 - có thể sẽ tiếp tục đứng ở mức này, và sẽ ở mức 4,5 - 5,5% trong cả năm 2008.

Theo dự báo của MAS, kinh tế Singapore có thể sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm 2008, nhưng vẫn mạnh mẽ ở mức 4 - 6%, ngay cả với chính sách tiền tệ thắt chặt.

MAS nhận định do triển vọng bên ngoài suy yếu, tốc độ tăng trưởng có thể sẽ suy giảm trong vòng từ 2 đến 3 quý tới, đồng thời cho rằng nếu kinh tế toàn cầu và các hoạt động kinh tế trong khu vực tiếp tục suy giảm, tốc độ tăng trưởng GDP của Singapore sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn.