09:52 04/07/2007

Số người nghèo tại châu Á giảm

Nguyên Hạnh

Châu Á đã đạt được những thành tựu ấn tượng về xóa đói giảm nghèo nhờ tăng trưởng kinh tế phát triển

Theo báo cáo thành tựu lớn nhất đạt được là ở Đông Á với số người sống trong tình trạng đói nghèo giảm từ 33% năm 1990 xuống còn 9,9% năm 2004.
Theo báo cáo thành tựu lớn nhất đạt được là ở Đông Á với số người sống trong tình trạng đói nghèo giảm từ 33% năm 1990 xuống còn 9,9% năm 2004.
Châu Á đã đạt được những thành tựu ấn tượng về xóa đói giảm nghèo nhờ tăng trưởng kinh tế phát triển.

Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo năm 2007 của Liên hiệp quốc về Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ công bố ngày 2/7.

Theo báo cáo thành tựu lớn nhất đạt được là ở Đông Á với số người sống trong tình trạng đói nghèo giảm từ 33% năm 1990 xuống còn 9,9% năm 2004. Tại Đông Nam Á, tỉ lệ này tương ứng là 20,8% và 6,8%.

Tuy nhiên, báo cáo còn cho thấy con đường tiến đến mục tiêu thiên niên kỷ của châu Á có thể bị cản trở bởi những thách thức như y tế yếu kém, thiếu bền vững về môi trường và bất bình đẳng giới tính. Nhiều phụ nữ trong khu vực vẫn còn rất khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm cũng như thiếu sự chăm sóc sức khỏe hiệu quả.

Trong năm 2000, Liên hiệp quốc đề ra khung thời gian thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ đến năm 2015, trong đó bao gồm mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ đói nghèo, tăng cường chăm sóc y tế; nâng cao giáo dục và thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ tại các quốc gia đang phát triển.