17:26 25/02/2022

Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học được sửa đổi

Thanh Xuân -

Tài liệu cung cấp những nội dung cơ bản, ngắn gọn, cập nhật nhất nhưng Bộ Giáo dục & Đào tạo lưu ý, khi Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn chuyên môn khác với hướng dẫn tại cuốn sổ tay này thì phải thực hiện theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa xây dựng "Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học" trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ cuốn sổ tay được ban hành theo Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT.

Tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cập nhật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, trên cơ sở các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Tổ chức Y tế thế giới.

Những nội dung trong Sổ tay gồm các thông tin về dịch Covid-19 và phương pháp xử trí và điều trị Covid-19; các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch Covid-19 tại trường học; các biện pháp bảo đảm trường học an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt có hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị của nhà trường; ứng phó của nhà trường khi có trường hợp bệnh nghi ngờ trong trường học; xử trí khi có trường hợp học sinh mắc Covid-19 trong trường học; công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học học trực tiếp…

Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng lưu ý, khi Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn chuyên môn khác với hướng dẫn tại cuốn sổ tay này thì các cơ sở giáo dục thực hiện theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Sổ tay cũng hướng dẫn về việc tổ chức ăn bán trú của học sinh trong các nhà trường khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp để bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch.

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp, khi lớp học có học sinh F0, cán bộ y tế trường học và tổ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó.

Hiện tại, theo thống kê của Bộ Giáo dục & Đào tạo, diễn biến dịch bệnh phức tạp đã làm số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trong các nhà trường. Một số địa phương đã phải tạm dừng cho học sinh đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch.