10:29 12/04/2018

Sông Đà 7 rời sàn do thua lỗ liên tiếp nhiều năm

KIỀU LINH

Báo cáo tài chính do công ty tự thực hiện ghi nhận lãi 37 triệu đồng nhưng sau khi kiểm toán, Sông Đà 7 lỗ 17,6 tỷ.

Thuỷ điện Nậm He - một trong những dự án do Sông Đà 7 đầu tư.
Thuỷ điện Nậm He - một trong những dự án do Sông Đà 7 đầu tư.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa có công văn gửi Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (mã chứng khoán SD7 - HNX) yêu cầu công ty giải trình nguyên nhân tình trạng chứng khoán bị hủy niêm yết.

Theo đó, HNX thông báo đã nhận được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của công ty trong đó kết quả kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp từ 2015, 2016 và 2017. Cổ phiếu SD7 thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định.

Trước đó, trên báo cáo tài chính công ty tự lập, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 đạt 189,45 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí doanh nghiệp giảm mạnh từ 224,7 tỷ đồng xuống còn 24,2 tỷ đồng năm 2017 giúp lợi nhuận sau thuế đạt gần 37 triệu đồng sau 2 năm báo lỗ.

Điều đáng nói, trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Sông Đà 7 thay vì lãi chuyển sang lỗ 17,6 tỷ đồng dù doanh thu không thay đổi. Nguyên nhân do nội dung bị điều chỉnh mạnh nhất là khoản chi phí khác, tăng gần 17 tỷ đồng so với báo cáo công ty tự lập. 

Trước đó năm 2016 công ty lỗ 211,32 tỷ đồng và năm 2015 lỗ 14,59 tỷ đồng. Tổng lỗ 3 năm liên tiếp lên đến 243,5 tỷ đồng.

Trong báo cáo, kiểm toán nhấn mạnh: "Kế hoạch đại hội cổ đông đặt ra cho năm 2017 là lỗ 11 tỷ đồng, trong khi thực tế sau kiểm toán công ty lỗ phát sinh là 17,6 tỷ đồng. Sự kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty".

Giải trình về nguyên nhân lỗ sau kiểm toán, ban lãnh đạo Sông Đà 7 cho biết, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc công ty ghi nhận tổn thất của dự án Khu nhà vườn sinh thái Đồng Quang và Dự án Khu đô thị Đồng Quang số tiền 17,6 tỷ đồng vào mục "chi phí khác" nhưng kiểm toán không thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này.

Hiện, cổ phiếu SD7 đang giao dịch xung quanh mức giá rẻ như trà đá, 2.700 đồng một cổ phiếu.