23:29 07/10/2008

ST8 trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Siêu Thanh sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ST8 từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ST8 từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 28/10/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8 - HOSE) trả cổ tức đợt 1/2008.

Theo đó, ngày 18/11/2008, ST8 sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Công ty Cổ phần Siêu Thanh, số 254 Trần Hưng Đạo, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ST8 ngày 27/10, 28/10 và 29/10/2008.

Kết thúc ngày giao dịch 7/10, cổ phiếu ST8 ở mức 31.200 đồng, giảm 13% so với tháng 6/2008, giá trị vốn hóa thị trường đạt 281 tỷ đồng.