14:45 26/05/2010

ST8 và TLG trả cổ tức bằng tiền

Huyền Thương

HOSE vừa thông báo ngày 8/6/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của ST8 và TLG

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo 4/6/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 8/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG).

Theo đó, ngày 25/6, ST8 sẽ trả cổ tức đợt 3/2009 bằng tiền theo tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu).

Cũng ngày 25/6, TLG sẽ trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền theo tỷ lệ 8%/cổ phiếu (800 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, sẽ nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán ST8 chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Siêu Thanh, A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, Tp.HCM.

Đối với chứng khoán TLG chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp.HCM.