22:47 21/09/2010

STB: Sacomreal đăng ký mua tiếp 20 triệu cổ phiếu

Hà Anh

STB vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ theo phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Giao dịch này nhăm nâng lượng cổ phiếu STB mà Sacomreal nắm giữ từ 10.057.380 cổ phiếu lên 30.057.380 cổ phiếu.
Giao dịch này nhăm nâng lượng cổ phiếu STB mà Sacomreal nắm giữ từ 10.057.380 cổ phiếu lên 30.057.380 cổ phiếu.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ theo phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Theo đó, từ ngày 23/9 đến ngày 23/11/2010, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal (mã SCR-HNX), tổ chức có liên quan đến ông Đặng Hồng Anh - thành viên Hội đồng Quản trị STB, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCR đăng ký mua tiếp 20 triệu cổ phiếu STB, nâng lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ từ 10.057.380 cổ phiếu lên 30.057.380 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

Trước đó, ngày 10/9/2010, Sacomreal đã mua 1,5 triệu cổ phiếu STB, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 10.057.380 cổ phiếu với mục đích mua cổ phiếu phát hành thêm (do Sacombank không phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu năm 2010).