16:58 16/05/2018

Sữa Hà Nội sắp bị hủy niêm yết

Hà Anh

Tính đến ngày 10/5/2018, cổ phiếu HNM của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội đã chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm 3 năm liên tiếp từ năm 2015-2017

Sản phẩm của Công ty sữa Hà Nội.
Sản phẩm của Công ty sữa Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc cổ phiếu HNX của Công ty Cổ phần Sữa Hà nội phải nộp báo cáo giải trình tình trạng bị hủy niêm yết do chậm công bố thông tim Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 3 năm liên tiếp chậm nhất vào ngày 18/5 tới.

Theo thông báo của HNX, tính đến ngày 10/5/2018, cổ phiếu HNM của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội đã chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm 3 năm liên tiếp từ năm 2015-2017.

Cụ thể: HNM đã nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 vào ngày 13/4/2016, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 vào ngày 31/10/2017 thay vì vào ngày 30/3 hàng năm. Đáng chú ý là báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 phải nộp vào ngày 30/3 vừa qua, tuy nhiên đến nay công ty vẫn chưa có báo cáo.

HNX cũng yêu cầu công ty có văn bản giải trình theo quy định và văn bản trên được gửi về phòng quản lý niêm yết của HNX chậm nhất là ngày 18/5 tới.

Đồng thời, cổ phiếu MLS của Công ty Cổ phần Chăn Nuôi - Mitraco (mã MLS) sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 8/6 tới. Theo đó, 4 triệu cổ phiếu MLS sẽ bị hủy niêm yết trên HNX do lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2017 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là ngày 7/6/2018.

Ngoài ra, HNX cũng đưa cổ phiếu QNC của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh; cổ phiếu PVE của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Dầu khí; cổ phiếu SVN của Công ty Cổ phần Solavina; cổ phiếu SDE của Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà; cổ phiếu SDP của Công ty Cổ phần SDP; cổ phiếu X20 của Công ty Cổ phần X20 vào diện bị cảnh báo từ ngày 14/5 do những công ty này đã chậm nộp báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Trên sàn HOSE, HOSE cũng đã có thông báo hủy niếm yết cổ phiếu đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (mã TV1) do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017. Ngày giao dịch cuối cùng là ngày 12/6 và ngày hủy niêm yết là ngày 13/6/2018.