16:58 31/07/2019

Sức mua tăng cao, doanh thu ngành bán lẻ đạt hơn 2 triệu tỷ đồng

Duyên Duyên

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2019 đạt tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước

Tính chung 7 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2,8 triệu tỷ đồng.
Tính chung 7 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2,8 triệu tỷ đồng.

Sức mua tiêu dùng tăng cao, lượng cung hàng hóa trên thị trường dồi dào là những yếu tố giúp doanh thu bán lẻ hàng hoá đạt 2,1 triệu tỷ đồng trong 7 tháng qua.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tính đạt 415,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 312,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 51 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% và tăng 11%.

Doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% và tăng 7,8%; doanh thu dịch vụ khác đạt 48 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 8,4%.

Tính chung 7 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,74% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,72%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng đạt 2,1 triệu tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, ngành hàng vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 14,2%; lương thực, thực phẩm tăng 12,8%; phương tiện đi lại tăng 12,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,4%; may mặc tăng 10,7%. 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng năm nay ước tính đạt 337,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 12% tổng mức và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng ước tính đạt 25,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ khác 7 tháng ước tính đạt 307,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11% tổng mức và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018.