22:31 16/12/2019

Sumitomo Life đăng ký mua hơn 41 triệu cổ phiếu BVH

Hà Anh

Sumitome Life Insurance Company vừa đăng ký mua vào 41.436.330 cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt, từ ngày 18/12/2019 đến ngày 16/01/2020

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu BVH từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu BVH từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Sumitomo Life Insurance Company thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE).

Theo đó, Sumitome Life Insurance Company đăng ký mua vào 41.436.330 cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt. Thời gian giao dịch từ ngày 18/12/2019 đến ngày 16/01/2020.

Nếu giao dịch thành công Sumitomo sẽ nâng tổng lượng sở hữu cổ phiếu BVH từ hơn 122,4 triệu cổ phiếu, chiếm 17,48% lên gần 164 triệu tương ứng tỷ lệ 22,09%. Đây là giao dịch mua cổ phần phát hành riêng lẻ từ Tập đoàn Bảo Việt.

Trước đó, Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ hơn 41 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Giá bán được xác định theo 2 hình thức: Giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu BVH trước ngày chào bán hoặc 3 lần giá trị sổ sách của cổ phiếu BVH theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm hoặc Báo cáo tài chính giữa niên độ gần nhất đã được soát xét trước ngày chào bán.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến dùng 2.500 tỷ đồng để tăng vốn cho các đơn vị thành viên, dùng 200 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phần còn lại bổ sung vốn lưu động.