Tài chính

Mở rộng tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế tập thể

Theo số liệu của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhu cầu tín dụng đối với hợp tác xã mỗi năm có thể lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng nhưng đại diện Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Việt Nam cho biết, chỉ 2% số hợp tác xã tiếp cận tiếp cận tín dụng...