[Trực tiếp] Hội thảo Ngân hàng mở/Open Banking: Chuyển dịch mô hình kinh doanh  từ đóng sang mở
Video

[Trực tiếp] Hội thảo Ngân hàng mở/Open Banking: Chuyển dịch mô hình kinh doanh từ đóng sang mở

Một trong các xu hướng nổi bật đã và đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực tài chính - ngân hàng là ngân hàng mở (Open Banking). Đây cũng là xu hướng toàn cầu quan trọng nhất trong hệ sinh thái ngân hàng trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng...
Tài chính

Thủ tướng: Lúc khó khăn, doanh nghiệp bất động sản vẫn muốn giữ giá bán thì đã có trách nhiệm chung chưa?

Sáng 7/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng với chủ tịch, tổng giám đốc của 38 ngân hàng thương mại, đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, các hiệp hội, ngành hàng, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM.....