Tài chính

VND sẽ giảm giá bao nhiêu so với USD trong năm 2022?

Tính tới cuối tháng 7, đồng VND tiếp tục giảm 0,38% so với đồng USD. Tính chung 7 tháng năm 2022, đồng VND giảm 2,21%. Trong khi đó, trên thị trường thế giới, USD Index (DXY) tăng thêm 0,76% so với tháng trước và tăng 10,70% trong 7 tháng...