Khối lượng phát hành liên tục phá đỉnh, vỡ nợ trái phiếu khi nào xảy ra?
Tài chính

Khối lượng phát hành liên tục phá đỉnh, vỡ nợ trái phiếu khi nào xảy ra?

Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 tiếp tục leo dốc, đạt kỷ lục trên 650.000 tỷ đồng, nhưng những chỉ dấu về “sức khỏe” thị trường đang tụt dốc trong khi thời điểm đáo hạn cận kề. Giới phân tích cho rằng, nếu “lỗ hổng” thị trường không được vá lấp kịp thời, những vụ vỡ nợ trái phiếu không thể tránh khỏi....