17:26 18/10/2021

Tạm dừng, hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan

Trâm Anh -

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu tạm dừng, hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan đã có trong kế hoạch năm 2021...

Cục Kiểm tra sau thông quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tạm dừng tổ chức kiểm tra đánh giá tuân thủ đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm. 
Cục Kiểm tra sau thông quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tạm dừng tổ chức kiểm tra đánh giá tuân thủ đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm. 

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm, Tổng cục Hải quan cho biết vừa có Công văn số 4797/TCHQ-KTSTQ về việc thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

 

“Không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật. Các đơn vị trong toàn ngành tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá rủi ro để có các biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu”, Tổng cục Hải quan lưu ý.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Kiểm tra sau thông quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tạm dừng, hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan đã có trong kế hoạch năm 2021, bao gồm kiểm tra sau thông quan đánh giá tuân thủ và kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu rủi ro, tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Cục hải quan tỉnh, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin đối với các chuyên đề được giao. Mở rộng điều tra, xác minh đối với các vụ việc giả mạo xuất xứ hàng Việt Nam xuất khẩu đi Mỹ, EU, Ấn Độ để xây dựng kế hoạch định hướng kiểm tra sau thông quan. Chuẩn bị kỹ kế hoạch kiểm tra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021.

Tổng cục Hải quan cho biết sẽ tạm dừng tổ chức kiểm tra đánh giá tuân thủ đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị đề xuất kiểm tra phải nêu rõ dấu hiệu vi phạm và được sự phê duyệt của cấp lãnh đạo có thẩm quyền.

“Trong quá trình tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Nghiêm cấm cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ”, Tổng cục Hải quan cho hay.

Trong thời điểm này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung, tăng cường hoạt động nghiên cứu các quy định pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro, chuẩn bị kỹ kế hoạch kiểm tra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Thời gian qua, Cục Kiểm tra sau thông quan tích cực phát huy vai trò trong điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm có dấu hiệu hình sự, đặc biệt là vấn đề giả mạo xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp.

Điển hình, khi xuất hiện nghi vấn gian lận xuất xứ trong nhập khẩu điều quy mô lớn từ Campuchia, Cục Kiểm tra sau thông quan ban hành 20 quyết định kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm tại tỉnh Bình Phước - “thủ phủ” về trồng, nhập khẩu, chế biến, xuất khẩu điều của Việt Nam. Đầu tháng 9, đơn vị bước đầu có kết luận với 18 cuộc kiểm tra và chỉ ra nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến nhập khẩu hạt điều...

 

Theo báo cáo Tổng cục Hải quan, tính chung 9 tháng năm 2021, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 1.307 cuộc kiểm tra, trong đó có 341 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 966 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong 9 tháng đầu năm đạt 545,30 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 491,78 tỷ đồng.