14:32 12/08/2021

Doanh nghiệp được chậm nộp chứng từ giấy cho Hải quan

Hàng hoá nhập khẩu phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 như vật tư, thiết bị y tế, tân dược, vaccine, sinh phẩm xét nghiệm sẽ được thông quan trong vòng 10 giờ. Trong đó, thời hạn kiểm tra hồ sơ không quá 2 giờ và thời hạn kiệm tra thực tế không quá 8 giờ...

Thiết bị y tế nhập khẩu phục vụ phòng chống Covid-19 sẽ được thông quan trong vòng 10 giờ.
Thiết bị y tế nhập khẩu phục vụ phòng chống Covid-19 sẽ được thông quan trong vòng 10 giờ.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hoả tốc gửi đến các đơn vị Hải quan để chỉ đạo nhằm tháo gỡ vướng mắc thông quan hàng hoá trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

ĐÃ NỘP HỒ SƠ ĐIỆN TỬ VẪN PHẢI KÈM CHỨNG TỪ GIẤY

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua các đơn vị Hải quan nhận được nhiều phản ánh từ doanh nghiệp về những khó khăn trong việc nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan của tờ khai hải quan điện tử trong thời gian giãn cách xã hội.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) tiến hành khảo sát ở các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Qua khảo sát đã nhận được phản ánh từ nhiều doanh nghiệp về việc một số công chức Hải quan vẫn yêu cầu doanh nghiệp nộp các chứng từ ngoài hồ sơ hải quan hoặc phải nộp chứng từ giấy mặc dù đã khải hồ sơ hải quan điện tử và gửi lên hệ thống cho cơ quan Hải quan.

Trước tình trạng đó, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị Hải quan địa phương phải hướng dẫn, thống nhất nhận tờ khai hải quan điện tử.

 
Tổng cục Hải quan còn chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá rủi ro đối với các trường hợp chậm nộp bản giấy các chứng từ hải quan bắt buộc để tránh trường hợp lợi dụng nhằm gian lận thương mại.

Đối với chứng từ bắt buộc phải có bản giấy thì cho phép doanh nghiệp được chậm nộp. Doanh nghiệp có thể chuyển đổi bản chứng từ giấy sang bản chứng từ điện tử bằng việc nộp bản scan có xác nhận bằng chữ ký số của doanh nghiệp.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thể xem xét gia hạn thời gian nộp bản giấy các chứng từ bắt buộc phải có bản giấy trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký chứng từ hải quan.

Trong trường hợp bất khả kháng, doanh nghiệp hoặc Chi cục Hải quan nằm trên địa bàn phải giãn cách, cách ly, phong toả do dịch Covid – 19 dẫn đến việc người khai hải quan không thể nộp chứng từ giấy theo đúng thời hạn 30 ngày thì được phép nộp chậm trong vòng 5 ngày sau khi hết giãn cách, cách ly, phong toả.

LẬP TỔ CÔNG TÁC XỬ LÝ VƯỚNG MẮC NHẬP KHẨU 

Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo cơ quan Hải quan các cấp thành lập ngay các Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 như vật tư, thiết bị y tế, tân dược, vaccine, sinh phẩm xét nghiệm…

Theo đó, thời hạn làm thủ tục thông quan hàng hoá đối với các lô hàng này không quá 10 giờ. Trong đó, thời hạn kiểm tra hồ sơ không quá 2 giờ và thời hạn kiệm tra thực tế không quá 8 giờ.

Trong thời hạn này, nếu có vướng mắc phải báo ngay cho Tổ xử lý vướng mắc để xử lý kịp thời.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan phải thực hiện tiếp nhận, xử lý 24/7 các vướng mắc của người khai hải quan liên quan đến thủ tục hải quan đảm bảo hỗ trợ giải quyết thông quan nhanh hàng hoá xuất nhập khẩu.

Thường xuyên rà soát thông tin Bản lược khai hàng hóa, nếu có thông tin về các lô hàng nhập khẩu là vật tư, thiết bị y tế, tân dược, vaccine, sinh phẩm xét nghiệm… thì thông báo và hướng dẫn thủ tục hải quan cho người nhập khẩu biết để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa nhanh nhất.

 
Tổ công tác của Tổng cục Hải quan sẽ thường xuyên rà soát, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vaccine, sinh phẩm xét nghiệm nhập khẩu.

Tổ xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp phải do Chi cục trưởng Chi cục hải quan làm Tổ trưởng. Trong thời hạn 3 giờ kể từ khi nhận được thông tin vướng mắc do Chi cục hải quan báo cáo thì Cục Hải quan cấp tỉnh, thành phố phải hướng dẫn và xử lý ngay các vướng mắc phát sinh. Nếu vượt thẩm quyền thì phải báo cáo ngay lãnh đạo Tổng cục để được hướng dẫn xử lý.

Tại cấp Tổng cục Hải quan cũng thành lập Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành làm Tổ trưởng.

Tổ công tác của Tổng cục có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý ngay các vướng mắc trong quá trình thông quan do Cục hải quan báo cáo trong thời hạn 3 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin vướng mắc.

Trường hợp vượt thẩm quyền thì trình Tổng cục có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền hoặc trao đổi với các bộ quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn xử lý.

Nếu phát hiện công chức hải quan giải quyết thủ tục hải quan không đúng thời hạn, gây phiền hà cho doanh nghiệp nhập khẩu sẽ bị đình chỉ công tác trong 15 ngày để xem xử lý theo quy định.