18:24 03/08/2015

Tạm dừng thu thuế xuất khẩu sắn

Thu An

Ngoài ra, mức thuế xuất khẩu sắn lát kể từ ngày 1/1/2016 sẽ được điều chỉnh ở mức 1% hoặc 2%

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333330154419px;">Tình trạng ứ đọng sắn lát đang xảy ra ở tất cả các kho hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này.&nbsp;</span></font>
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333330154419px;">Tình trạng ứ đọng sắn lát đang xảy ra ở tất cả các kho hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này.&nbsp;</span></font>
Ngày 26/1/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 6/5/2015 quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng sắn. Thông tư số 63/2015/TT-BTC áp dụng từ ngày 20/6/2015. 

Ngay sau quyết định tăng thuế trên, hoạt động xuất khẩu sắn lát đã gặp nhiều khó khăn. Thông tin từ VTV cho thấy sắn lát xuất khẩu của Việt Nam gặp khó khi giá xuất khẩu lên mức 12 USD/tấn và không thể cạnh tranh được với các nước lân cận. Tình trạng ứ đọng sắn lát đang xảy ra ở tất cả các kho hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này. 

Bộ Tài chính cho biết đã tiến hành khảo sát thực tế tại hai địa phương có số lượng sắn lát tồn kho lớn. Thực tế cho thấy cây sắn là cây xóa đói giảm nghèo của người nông dân và được trồng chủ yếu tại các vùng sâu vùng xa. Tổng sản lượng sắn khô xuất khẩu hàng năm của 2 địa phương này khoảng 2 triệu tấn.

Tuy nhiên do chịu tác động từ quyết định tăng thuế xuất khẩu sắn từ 0% lên 5%, hai địa phương đang tồn kho đến 500.000 tấn sắn. Vì vậy, Bộ Tài chính đã đi đến kết luận tạm dừng việc thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC để tháo gỡ khó khăn ngay cho doanh nghiệp và người nông dân trồng sắn đối với vụ mùa năm nay (chưa thực hiện ngay việc thu thuế xuất khẩu mặt hàng sắn theo Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26/1/2015).

Ngoài ra, mức thuế xuất khẩu sắn lát kể từ ngày 1/1/2016 sẽ được điều chỉnh ở mức 1% hoặc 2%.