14:41 23/10/2019

Tăng cường kiểm soát nhập lậu lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới

Duyên Duyên

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi vừa có văn bản yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 tăng cường kiểm soát, vận chuyển lợn qua biên giới.

Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào Việt Nam. Ảnh minh hoạ
Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào Việt Nam. Ảnh minh hoạ

Thời gian gần đây đã và đang xảy ra tình trạng vận chuyển bất hợp pháp lợn và các sản phẩm lợn giữa Việt Nam và các nước láng giềng, gây nguy cơ các loại mầm bệnh xâm nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam là rất cao.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi vừa có văn bản yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi cho biết, thời gian gần đây đã và đang xảy ra tình trạng vận chuyển bất hợp pháp lợn và các sản phẩm lợn giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Tại Việt Nam, từ tháng 6/2019 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang từng bước được kiểm soát tốt. Số xã và số lợn buộc phải tiêu hủy đã giảm mạnh.

Trong khi đó, tại các nước xung quanh Việt Nam, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra trầm trọng và diễn biến phức tạp. Nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm lợn qua biên giới thì nguy cơ các loại mầm bệnh xâm nhiễm từ nước ngoài vào nước ta là rất cao.

Để ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi và các loại dịch bệnh khác có thể phát sinh, tiến tới sớm kiểm soát được dịch bệnh, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh đã đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm lợn.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia có chỉ đạo, đôn đốc Ban chỉ đạo 389 của các tỉnh biên giới trong việc ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn ra, vào Việt Nam.

Cùng với đó, chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y các cấp; phối hợp chi đạo tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thành lập các đoàn công tác của Ban chỉ đạo 389 quốc gia trực tiếp đến các địa bàn trọng điểm để hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật ra, vào Việt Nam.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh.

Bảo đảm sớm chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn ra, vào Việt Nam.

Trường hợp bắt được các lô hàng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay (trước khi tiêu hủy phải lấy mẫu gửi các cơ quan thú y để xét nghiệm bệnh).

Đồng thời, chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y Trung ương đóng tại địa phương và cơ quan thú y địa phương; phối hợp tổ chức áp dụng các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào Việt Nam.

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương tăng cường công tác truyền thông nguy cơ về bệnh dịch tả lợn châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép.

Tổ chức vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho vỉệc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn nhập khẩu trái phép ra, vào Việt Nam.