10:59 27/10/2021

Tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi giúp bảo vệ người gửi tiền

Gia Bình

Với hạn mức 125 triệu đồng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho biết đã đảm bảo bảo vệ toàn bộ đối với tiền gửi của 90,94% người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng...

Kể từ ngày 12/12/2021, trong trường hợp tổ chức tín dụng bị mất khả năng chi trả hoặc phá sản, người gửi tiền sẽ được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả tối đa là 125 triệu đồng, bao gồm cả gốc và lãi. Với hạn mức 125 triệu đồng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho biết đã đảm bảo bảo vệ toàn bộ đối với tiền gửi của 90,94% người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chính sách bảo hiểm tiền gửi nói chung, hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi nói riêng giúp người gửi tiền yên tâm hơn khi gửi tiền tại ngân hàng, không lo lắng, rút tiền ra khỏi ngân hàng, từ đó hạn chế việc rút tiền hàng loạt khi có biến động trong hệ thống tài chính ngân hàng. Điều này cũng giúp hạn chế tác động lan truyền có thể đe dọa sự an toàn hệ thống, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Hạn mức trả tiền bảo hiểm đủ lớn sẽ góp phần duy trì niềm tin của người gửi tiền đối với hệ thống ngân hàng, từ đó khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng, thúc đẩy tăng trưởng huy động vốn của toàn hệ thống.

Tính đến 30/9/2021, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang bảo vệ cho hơn 6,4 triệu tỷ đồng tiền gửi của người gửi tiền tại 1.283 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (bao gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, 1 ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô).

Hạn mức trả tiền bảo hiểm được điều chỉnh lên 125 triệu đồng thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc bảo vệ người gửi tiền ngày càng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, dù hạn mức trả tiền bảo hiểm được điều chỉnh tăng, song phí bảo hiểm tiền gửi vẫn được giữ nguyên để tránh gây áp lực lên các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Hạn mức này sẽ bảo vệ toàn bộ đối với tiền gửi của khoảng 90,94% người gửi tiền, bước đầu đã đáp ứng thông lệ quốc tế.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về việc hạn mức trả tiền bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khẩn trương cấp đổi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo hạn mức mới cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để niêm yết công khai tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới mọi người dân, người gửi tiền biết, yên tâm gửi tiền vào hệ thống ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam định kỳ đánh giá mức độ phù hợp của hạn mức trả tiền bảo hiểm khi kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tổng thu nhập quốc dân, thu nhập bình quân đầu người... có sự thay đổi, báo cáo Ngân hàng Nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thay đổi hạn mức khi điều kiện cho phép.