08:11 13/12/2018

Tập đoàn Yeah1 bị phạt và truy thu thuế thời kỳ 2014-2017

Hà Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) thông báo quyết định của Cục thuế Tp.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Biểu đồ giá cổ phiếu YEG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giá cổ phiếu YEG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) thông báo quyết định của Cục thuế Tp.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Tập đoàn Yeah1 do ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống – Giám đốc là người đại diện pháp luật bị phạt do vi phạm về thuế thời kỳ kiểm tra 2014-2017.

Cụ thể: phạt tiền với mức phạt hơn 75 triệu đồng - trong đó, phạt vi phạm hành chính là 2,1 triệu; phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 35 triệu; phạt 20% thuế giá trị gia tăng năm 2014-2017 là gần 9,9 triệu đồng và 26,8 triệu đồng là phạt 20% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014-2016.

Số tiền thuế truy thu là 192,3 triệu đồng - trong đó, thuế giá trị gia tăng năm 2014-2017 là 49,3 triệu đồng và thuế giá trị doanh nghiệp năm 2014-2016 là hơn 143 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế là 58,2 triệu đồng - trong đó, tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng năm 2014-2017 là 14,8 triệu; tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014-2016 là 43,3 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp được tính đến ngày 7/12/2018, công ty tự tính và nộp tiền chậm nộp tiền thuế sau ngày 7/12 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước theo quy định. Ngoài ra, công ty được điều chỉnh giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, giảm lỗ là hơn 2 tỷ đồng.

Cục Thuế Tp.HCM cho rằng, công ty kê khai không đúng quy định dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Doanh nghiệp không thực hiện đúng nghĩa vụ của người nộp thuế; đồng thời, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (hóa đơn mua sau ngày doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh).