Tech Talk

Chủ tịch Trương Gia Bình: "Ông Narayana Murthy đã cho FPT và các doanh nghiệp Việt cách trở thành công ty tỉ đô và nhiều tỷ đô"

Ông Trương Gia Bình cho rằng Ấn Độ, Infosys đã truyền cảm hứng cho FPT, cho Việt Nam. 24 năm trước, FPT đến Ấn Độ để học cách trở thành cường quốc phần mềm. Chính ông Narayana Murthy đã truyền cảm hứng tin tưởng tuyệt đối, Việt Nam có thể phát triển phần mềm cho thế giới...