Linh hoạt tuyển dụng lao động để ứng phó với dịch Covid-19
eMagazine

Linh hoạt tuyển dụng lao động để ứng phó với dịch Covid-19

Dịch Covid-19 lần thứ tư khiến các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, ảnh hưởng trầm trọng đến thị trường lao động Việt Nam. Trung tâm dịch vụ việc làm tại các tỉnh đã linh hoạt nhiều hình thức trong kết nối cung cầu lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp...
eMagazine

Thuốc “trị thương” cho chuỗi cung ứng

Đợt bùng phát dịch covid-19 lần thứ tư tại Việt Nam đã tác động nghiêm trọng đến cuộc sống người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Để thích ứng với dịch Covid đang diễn biến phức tạp và tháo gỡ khó khăn hiện nay, nhiều giải pháp đã được đề xuất từ các doanh nghiệp và hiệp hội...
eMagazine

Giải phóng ngay nguồn lực đầu tư

Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương sẽ tham mưu cho Thủ tướng giải pháp tháo gỡ vướng mắc theo hình thức “cuốn chiếu”, làm đến đâu rõ đến đó…