21:27 29/11/2015

Techcombank lên tiếng về giao dịch gần 91 triệu cổ phiếu

P.V

Techcombank thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan

Hơn 90,7 triệu cổ phần tương đương hơn 10% vốn điều lệ của Techcombank -
 số cổ phần được các cổ đông nội bộ và người liên quan đăng ký bán ra để
 đảm bảo tỷ lệ sở hữu theo quy định.
Hơn 90,7 triệu cổ phần tương đương hơn 10% vốn điều lệ của Techcombank - số cổ phần được các cổ đông nội bộ và người liên quan đăng ký bán ra để đảm bảo tỷ lệ sở hữu theo quy định.
Ngày 28/11, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hơn 90,7 triệu cổ phiếu tương đương hơn 10% vốn điều lệ của Techcombank - số cổ phần được các cổ đông nội bộ và người liên quan đăng ký bán ra để đảm bảo tỷ lệ sở hữu theo quy định. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11/2015 đến 11/12/2015 bằng hình thức thỏa thuận.

Tổng số cổ phiếu của nhóm các cá nhân và tổ chức này nắm giữ là 95.210.221, tương đương 10,72% cổ phần Techcombank, các cá nhân này đăng ký bán ra 90.774.698 cổ phiếu Techcombank và giữ lại 4.435.523 cổ phiếu.

Cụ thể, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký bán ra hơn 9,5 triệu cổ phiếu, hai thành viên hội đồng quản trị là ông Nguyễn Đăng Quang và ông Nguyễn Thiều Quang bán ra lần lượt hơn 2,7 triệu cổ phiếu và hơn 8,5 triệu cổ phiếu. Người nhà của các thành viên này cũng đăng ký bán ra cổ phiếu cùng đợt.
 
Dự kiến, sau khi thực hiện giao dịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank Hồ Hùng Anh nắm giữ 2,4 triệu cổ phiếu tương đương 0,27% vốn. Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Thiều Quang cùng vợ nắm giữ 1,83 triệu cổ phiếu. Ông Nguyễn Đăng Quang còn nắm giữ 100.000 cổ phiếu.

Mục đích của việc chuyển nhượng là để đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những cổ đông này và nhóm các cổ đông có liên quan không vượt giới hạn sở hữu tối đa 20% đúng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010.

Theo ông Đỗ Tuấn Anh - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank: “Đây là giao dịch thông thường theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần tại Techcombank và hoàn toàn không có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh bình thường của Ngân hàng”. “Giao dịch này cũng không ảnh hưởng đến cơ cấu Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo của Techcombank”, ông Đỗ Tuấn Anh khẳng định.

Trước khi Luật các tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực, luật cho phép cổ đông và nhóm người liên quan được sở hữu trên 20% cổ phần của một doanh nghiệp. Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010, giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và nhóm người liên quan tối đa là 20% và tỷ lệ sở hữu của một cổ đông pháp nhân trong nước tối đa là 15%.

Việc Techcombank thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan là động thái thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.