09:28 21/08/2007

Thái Lan hy vọng thiết lập nền dân chủ mới

N.Hạnh

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, hơn 58% người dân Thái Lan tán thành Hiến pháp mới

Cuộc bỏ phiếu đã mở đường cho hy vọng thiết lập nền dân chủ mới tại Thái Lan.
Cuộc bỏ phiếu đã mở đường cho hy vọng thiết lập nền dân chủ mới tại Thái Lan.
Theo AFP, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ trên 87% số phiếu cho thấy, hơn 58% người dân Thái Lan tán thành Hiến pháp mới.

Theo Ủy ban Bầu cử Thái Lan, hơn 60% trong tổng số khoảng 45,7 triệu cử tri Thái Lan đã đi bỏ phiếu.

Theo kết quả thăm dò của Viện Suan Dusit thuộc Đại học Rajabhat, 68% số cử tri ủng hộ bản Hiến pháp mới; Đại học Ramkhamhaeng chỉ ra rằng hơn 60% cử tri cả nước đồng ý với bản Hiến pháp và 39,81% phản đối.

Dự thảo Hiến pháp mới đề cập tới việc trao thêm quyền tự do cho người dân, hạn chế tập trung quyền lực, thúc đẩy minh bạch trên chính trường, củng cố vai trò của các nhóm dân sự.

Tờ Dân tộc của Thái Lan đã có bài bình luận, cuộc bỏ phiếu đã mở đường cho hy vọng thiết lập nền dân chủ mới tại Thái Lan, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử nhằm chọn ra người lãnh đạo đất nước vào cuối năm nay.

Cuộc trưng cầu dân ý lần này cũng là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ lâm thời.