10:23 20/04/2017

Thái Nguyên lên tiếng vụ một sở “thừa” 23 cán bộ

Nguyên Hà

Một số cán bộ thuộc diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên đã được bố trí lại công tác

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chủ trì buổi họp báo chiều 19/4.<br>
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chủ trì buổi họp báo chiều 19/4.<br>
Đại diện cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa chính thức lên tiếng về việc một sở của địa phương này bổ nhiệm vượt quá quy định 23 cán bộ.

Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo quý 1/2017 của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên Trần Dương Thịnh, cho biết sau khi báo chí phản ánh và Thủ tướng có ý kiến về việc bổ nhiệm cán bộ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, sau khi thẩm định, xác định về thông tin bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định, việc xác định tại thời điểm ngày 31/7/2016 ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ có 4 trường hợp cấp phó thuộc Chi cục Kiểm lâm là vượt quá quy định.

Bên cạnh đó, có một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng và thanh tra thuộc Sở có số lượng lãnh đạo cấp phó được đánh giá là chưa phù hợp.

Bước đầu tỉnh Thái Nguyên đã xác định việc tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan để làm rõ trách nhiệm.

Cụ thể, đối với việc bổ nhiệm vượt quá 4 trường hợp cấp phó ở các đơn vị thuộc, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm: Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu tập thể Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tập thể cấp ủy, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và những cá nhân liên quan, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Đối với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trường vào các chức danh: Phó trưởng Phòng Quản lý xây dựng công trình (tháng 5/2014), Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình (tháng 6/2015) khi còn thiếu tiêu chuẩn về trung cấp lý luận chính trị và quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên: lãnh dạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ông Nguyễn Văn Trường từ tháng 6/2015 đến nay để làm căn cứ đánh giá thêm khi xem xét, xử lý theo quy định.

Về trách nhiệm của bà Hà Thị Hiền (tại thời điểm thanh tra là Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư-xây dựng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) liên quan đến các sai phạm trong Kết luận thanh tra số 762/KL-TTR ngày 27/12/2016 đã đề cập: Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm điểm sau khi có kết luận thanh tra.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá mức độ trách nhiệm sai phạm liên quan và việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của bà Hiền (từ năm 2015 đến nay), tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Lý giải về sự chênh lệch con số 23 trường hợp vượt quá theo kết luận thanh tra và con số công bố 4 trường hợp vượt quá, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên Đỗ Đức Công cho biết “con số 23 trường hợp là nói lên số vượt so với đề án vị trí việc làm năm 2014, còn con số 4 trường hợp là con số đánh giá số vượt quy định so với các văn bản hiện hành về việc sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên”.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Thái Nguyên Ngô Xuân Hải cho biết thêm đối với 4 trường hợp cấp phó thuộc Chi cục Kiểm lâm vượt quá quy định, hiện những trường hợp này đã được Sở bố trí và sắp xếp vị trí công tác khác phù hợp.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã đó Kết luận số 762 ngày 27/12/2016, trong đó có nêu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiều hơn 23 trường hợp so với đề án vị trí việc làm năm 2014.