17:43 13/05/2021

Thaiholdings có Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật mới

Hà Anh -

Công ty Cổ phần Thaiholdings (mã THD – HNX) vừa công bố thay đổi nhân sự và thay đổi giấy phép kinh doanh...

THD dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 1.400 tỷ đồng.
THD dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 1.400 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Định là Tổng giám đốc và là người đại diện Pháp luật thay cho ông Vũ Đình Hưng.

Được biết, doanh thu thuần quý 1/2021 của THD đạt hơn 1.086 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ đạt hơn 162 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty ghi nhận lợi nhuận gộp tăng hơn 53 tỷ so với cùng kỳ lên gần 68 tỷ; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 81 tỷ, cùng kỳ đạt 11,7 tỷ đồng; lợi nhuận khác đạt hơn 567 tỷ, cùng kỳ âm 11,6 tỷ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 của THD đạt 486 tỷ đồng - cùng kỳ lãi 11,6 tỷ và lãi sau thuế đạt 367,6 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 9,2 tỷ, tăng hơn 40 lần so với cùng kỳ.

THD cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với cùng kỳ là do trong tháng 3/2021 công ty thực hiện chuyển nhượng dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm cho CTCP Xi măng Xuân Thành Bình Phước với tổng lợi nhuận khác từ việc chuyển nhượng nhà máy được ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh là hơn 571,4 tỷ đồng - trong đó, THD đang sở hữu 81% cổ phần của Thaigroup, tương ứng với lợi nhuận khác THD được ghi nhận là hơn 466,26 tỷ đồng.

Theo tài liệu trình trình đại hội cổ đông vừa công bố, THD đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 6.890 tỷ đồng, gấp 3,78 lần năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng.

Đồng thời, THD dự kiến phát hành 330 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021 với tổng khối lượng huy động vốn là 3.300 tỷ đồng, dự kiến được dùng: 1.350 tỷ đầu tư mua cổ phần Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup từ
nguồn vốn được huy động thêm tối đa 45 triệu cổ phần (tương đương 18% vốn điều lệ Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup) với giá mua: tối đa 30.000 đồng/cổ phần; 1.600 tỷ đồng mua 100% số lượng cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc với số lượng cổ phần Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc phát hành riêng lẻ là 160.000.000 cổ phần, giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần và 350 tỷ đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi từ nguồn vốn được huy động thêm tối đa 35 triệu cổ phần (tương đương 17,6% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi) với giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.

Mới đây, Tổ chức nghiên cứu và phân tích chỉ số chứng khoán Morgan Stanley Capital International (MSCI) vừa thông báo cáo cơ cấu danh mục định kỳ quý 2/2021 với rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index. Theo đó, MSCI đã thêm mới 2 cổ phiếu Việt Nam là SHB (Ngân hàng SHB) và THD (ThaiHoldings) vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index trong kỳ review này.

Như vậy, số lượng cổ phiếu thành phần danh mục của MSCI Frontier Markets Index - chỉ số tham chiếu cho quỹ MSCI Frontier Markets Index ETF tăng lên 81 mã. Đây là 81 cổ phiếu thành phần được xem xét từ các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn và trung bình từ 28 quốc gia trong thị trường cân biên – Frontier Market (FM). Các cổ phiếu này chiếm khoảng 85% tổng giá trị vốn hóa thị trường đã điều chỉnh tỉ lệ tự do chuyển nhượng tại mỗi nước.

Trên thị trường, sau khi đạt mốc 203.900 đồng/cổ phiếu vào ngày 5/3/2021 với 256.174 đơn vị được giao dịch thì tới ngày 23/4, cổ phiếu này giảm mạnh còn 185.800 đồng/cổ phiếu với 1.035.800 đơn vị được giao dịch và chốt phiên ngày 12/5, giá cổ phiếu này đạt 189.800 đồng/cổ phiếu.