13:11 13/05/2021

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của PDC

Hà Anh -

Tổng cục Du lịch thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (mã PDC-HNX)...

Công ty có trụ sở chính đặt tại số 218 Đường Lê Duẩn - phường Trường Thi - Tp. Vinh - tỉnh Nghệ An.
Công ty có trụ sở chính đặt tại số 218 Đường Lê Duẩn - phường Trường Thi - Tp. Vinh - tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, căn cứ thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông. Theo đó, Tổng cục Du lịch đã có quyết đinh về việc thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế với công ty.

Tiền ký quỹ kinh doanh dịc ich vụ này sẽ được xử lý theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 6 Thông tư số 06/2017-TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Mới đây, HNX đưa cổ phiếu PDC vào diện bị cảnh báo từ ngày 7/4/2021 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 trên BCTC đã kiểm toán của công ty là con số âm, thuộc trường hợp bị cảnh bán theo quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết.

Theo giải trình từ phía công ty, năm 2020, công ty bị ảnh hưởng nặng từ dịch Covid, doanh thu giả, gần 20% đạt 42,6 tỷ - trong khi đó các loại chi phí cố định vẫn không đổi dẫn đến tổng chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 4,54 tỷ, tương ứng 9,44% so với độ giảm của doanh thu.

Cũng trong năm 2020, công ty ghi nhận khoản chi phí lãi vay OceanBank, làm chi phí tăng hơn 7,6 tỷ chiếm 17,9% doanh thu làm lợi nhuận năm 2020 giảm mạnh.

Để khắc phục tình trạng này, PDC cho biết trong năm 2021 thị trường Du lịch và Khách sạn vẫn chịu ảnh hưởng của đại dịch, công ty cơ cấu lại thị trường mục tiêu, chuyển hướng tập trung vào thị trường nội địa, khách nội tỉnh và các khách du lịch trong nước, đưa ra những chính sách kích cầu mới, đảm bảo phục hồi sản xuất kinh doanh.