09:34 11/12/2014

Thăm công trình tỷ “đô” độc đáo dưới lòng Tokyo

Duy Cường

Nhờ đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ với số tiền hàng chục tỷ USD, thủ đô của Nhật Bản ngày nay dần chế ngự được thiên tai

<br>
<br>