21:58 25/11/2019

Thâm hụt thương mại 26 triệu USD trong nửa đầu tháng 11/2019

Duyên Duyên

Nguyên nhân là do tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11 chỉ đạt 22,09 tỷ USD, giảm 10,7% so với nửa cuối tháng trước.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018.
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11/2019 thâm hụt 26 triệu USD. Tuy nhiên, cán cân thương mại từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2019 vẫn đạt thặng dư 9,18 tỷ USD.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11/2019 (từ 1 đến 15/11/2019) đạt 22,09 tỷ USD, giảm 10,7% (tương ứng giảm 2,65 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 10/2019.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2019 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 450,46 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Riêng cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng 11/2019 thâm hụt 26 triệu USD. Tuy nhiên, cán cân thương mại từ đầu năm đến hết ngày 115/11/2019 vẫn đạt thặng dư 9,18 tỷ USD.

Cụ thể hơn, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu trong nửa đầu tháng 11/2019 đạt 11,03 tỷ USD, giảm 16% (tương ứng giảm 2,1 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 10/2019.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2019, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 229,82 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 10, xuất khẩu trong kỳ này biến động giảm ở một số mặt hàng như điện thoại các loại và linh kiện giảm 19%; máy vi tính điện tử và linh kiện  giảm 18,2%; hàng dệt may giảm 9,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 13,9%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 21,9%...

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11/2019 đạt 11,06 tỷ USD, giảm 4,7% so với nửa cuối tháng 10.

Tính đến hết ngày 15/11/2019, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 220,64 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 10, nhập khẩu trong nửa đầu tháng 11/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng như xăng dầu các loại giảm 40,8%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 17%; than các loại giảm 56,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 6,2%...