12:21 26/02/2019

Tháng 1/2019, Thế giới Di động báo lãi 452 tỷ đồng

Hà Anh

MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.360 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 452 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 10% doanh thu và 13% lợi nhuận kế hoạch cả năm

Bảng tóm tắt kết quả kinh doanh của MWG.
Bảng tóm tắt kết quả kinh doanh của MWG.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2019.

Theo đó, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.360 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 452 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 32% doanh thu và 51% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ. Như vậy, MWG hoàn thành 10% doanh thu và 13% lợi nhuận kế hoạch cả năm.

Doanh thu online tháng 1/2019 đạt 1.650 tỷ đồng, đóng góp 16% trong tổng doanh thu của MWG. Doanh thu online tăng trưởng 76% so với cùng kỳ năm trước.

MWG cho biết, năm nay Tết đến sớm hơn nên tháng 1 sẽ đạt đỉnh doanh thu thay vì tháng 2 như năm trước.

Cuối tháng 1/2019, MWG có 2.214 cửa hàng đang hoạt động; bao gồm: 1.029 cửa hàng Thế giới Di động, 764 cửa hàng Điện Máy xanh và 421 cửa hàng Bách hóa xanh với doanh thu trung bình mỗi cửa hàng của cả 3 chuỗi đều ghi nhận xu hướng tăng trưởng tốt trong tháng 1/2019.

Năm 2019, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu đạt hơn 108.000 tỷ và lãi ròng hợp nhất 3.571 tỷ đồng.