23:00 14/02/2019

Tháng 1/2019, VSD cấp mã gia dịch cho 265 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trong tháng 1/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 265 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 43 tổ chức và 222 cá nhân

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 29.266 mã - trong đó, có 4.129 tổ chức và 25.137 cá nhân.
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 29.266 mã - trong đó, có 4.129 tổ chức và 25.137 cá nhân.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1/2019.

Theo đó, trong tháng 1/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 265 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, có 43 tổ chức và 222 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 30 nhà đầu tư nước ngoài trong đó, có 2 tổ chức và 28 cá nhân; hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 03 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 29.266 mã - trong đó, có 4.129 tổ chức và 25.137 cá nhân.

Bên cạnh đó, VSD cũng có thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 31/1/2019 theo quản lý trên hệ thống của VSD.

Cụ thể: số lượng tài khoản giao dịch trong nước có 2.169.225 tài khoản, trong đó - số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 2.159.850 tài khoản và số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 9.375 tài khoản.

Số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài có 28.510 tài khoản, trong đó - số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 25.164 tài khoản và số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 3.346 tài khoản.