08:04 07/06/2018

Tháng 5, đã cấp mã giao dịch cho 606 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trong tháng 5/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 606 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 67 tổ chức và 539 cá nhân

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 26.764 mã.
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 26.764 mã.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2018.

Cụ thể: trong tháng 5/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 606 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 67 tổ chức và 539 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 44 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 5 tổ chức và 39 cá nhân. Đồng thời, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 26.764 mã - trong đó, có 3.786 tổ chức và 22.978 cá nhân.