17:29 03/06/2018

Tháng 5, huy động hơn 11 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

Hà Anh

Trong tháng 5, HNX đã tổ chức 20 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 11.178 tỷ đồng trái phiếu, tăng 45,8% so với tháng 4/2018 do Kho bạc phát hành

Tháng 5/2018, tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 36,5% và khối lượng đặt thầu của tháng 5 gấp 2,1 lần khối lượng gọi thầu.
Tháng 5/2018, tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 36,5% và khối lượng đặt thầu của tháng 5 gấp 2,1 lần khối lượng gọi thầu.

Tháng 5/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 20 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 11.178 tỷ đồng trái phiếu, tăng 45,8% so với tháng 4/2018 do Kho bạc Nhà nước phát hành với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 36,5% và khối lượng đặt thầu của tháng 5 gấp 2,1 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 2,97-3,00%/năm, 10 năm trong khoảng 4,15-4,26%/năm, 15 năm trong khoảng 4,50-4,60%/năm, 20 năm là 5,14%/năm.

Như vậy, so với tháng 4/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên tất cả các kỳ hạn: 5 năm (tăng 0,03%/năm), 10 năm (tăng 0,16%/năm), 15 năm (tăng 0,13%/năm), 20 năm (tăng 0,02%/năm).

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 5/2018, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 760 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 87,6 nghìn tỷ đồng, giảm 25% về giá trị so với tháng 4/2018.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 1,02 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 104,8 nghìn tỷ đồng, giảm 25% về giá trị so với tháng 4/2018.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,7 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,08 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt 0 đồng, giá trị giao dịch bán repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 235 tỷ đồng.