22:12 09/07/2018

Tháng 6, 53 tổ chức được cấp mã giao dịch chứng khoán

Hà Anh

Trong tháng 6/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 465 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 53 tổ chức và 412 cá nhân

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.226 mã.
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.226 mã.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2018.

Cụ thể, trong tháng 6/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 465 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 53 tổ chức và 412 cá nhân.

Ngoài ra, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư - trong đó, có 1 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.226 mã - trong đó, có 3.837 tổ chức và 23.389 cá nhân.