16:14 07/08/2019

Tháng 7/2019, VSD cấp mã gia dịch cho 464 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 31.492 mã - trong đó, có 4.371 tổ chức và 27.121 cá nhân

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2019.

Theo đó, trong tháng 7, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 464 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 58 tổ chức và 406 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 5 nhà đầu tư – trong đó, có 4 tổ chức và 1 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 31.492 mã - trong đó, có 4.371 tổ chức và 27.121 cá nhân.

Bên cạnh đó, VSD cũng thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 31/7/2019 theo quản lý trên hệ thống của VSD.

Cụ thể: số lượng tài khoản giao dịch trong nước là 2.272.320 tài khoản, trong đó: số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 2.262.537 tài khoản và số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 9.783 tài khoản.

Số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài là 30.624 tài khoản, trong đó: số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 27.064 tài khoản và số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 3.560 tài khoản.