08:23 13/08/2013

Thăng trầm ngành ngân hàng một năm qua các con số

Duy Cường

Cuối tháng 5/2013, tổng dư nợ của nền kinh tế đã đạt 3.187.638 tỷ đồng, tăng 3,13% so với cuối năm trước

Tính đến 30/6/2013, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng đạt 5.293.557 tỷ đồng, tăng 387.642 tỷ đồng sau 1 năm.<br>
Tính đến 30/6/2013, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng đạt 5.293.557 tỷ đồng, tăng 387.642 tỷ đồng sau 1 năm.<br>
VnEconomy giới thiệu một số thông tin đáng chú ý về hoạt động tín dụng trong một năm qua, vừa được Ngân hàng Nhà nước vừa công bố.

Thăng trầm ngành ngân hàng một năm qua các con số 1
Một số chỉ tiêu tài chính đáng chú ý của hệ thống các tổ chức tín dụng (đơn vị: tỷ đồng). Tính đến cuối tháng 5/2013, tổng phương tiện thanh toán tăng 5,3% so với cuối năm 2012, cao hơn so với mức tăng 3,88% tính đến cuối tháng 5/2012 trong kỳ so sánh.

Một điểm đáng chú ý quan trọng là tính đến cuối tháng 5/2012, tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm 3,58% so với cuối năm 2011, tuy nhiên, cho dù lãi suất huy động liên tục giảm thì đến cuối tháng 5/2013, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt tốc độ tăng 2,54%.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, đến cuối tháng 5/2013, tổng phương tiện thanh toán đã tăng gần 652 nghìn tỷ đồng so với 1 năm trước đó.
- Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.
Thăng trầm ngành ngân hàng một năm qua các con số 2
Tỷ trọng tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Thăng trầm ngành ngân hàng một năm qua các con số 3
Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng trong những tháng gần đây (đơn vị:%) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Thăng trầm ngành ngân hàng một năm qua các con số 4
Dư nợ tín dụng theo các ngành (đơn vị: tỷ đồng). Tính đến cuối tháng 5/2013, tổng dư nợ của nền kinh tế đạt 3.187.638 tỷ đồng, tăng 3,13% so với cuối năm trước, trong đó dư nợ mảng nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng cao nhất với 9,18%.

Trong khi đó, dư nợ hoạt động thương mại, vận tải và viễn thông giảm 1,39%. Vào tháng 5/2012, tổng dư nợ của nền kinh tế đạt 2.855.444 tỷ đồng, chỉ tăng 0,38% so với cuối năm 2011 - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Thăng trầm ngành ngân hàng một năm qua các con số 5
Biểu đồ so sánh chỉ tiêu tổng tài sản, vốn tự có và vốn điều lệ của hệ thống tổ chức tín dụng (đơn vị: tỷ đồng).

Tính đến 30/6/2013, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng đạt 5.293.557 tỷ đồng, tăng 387.642 tỷ đồng sau 1 năm. Tương tự, vốn tự có (không bao gồm ngân hàng Chính sách xã hội)và vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng cũng tăng thêm lần lượt 21.390 tỷ đồng và 15.834 tỷ đồng - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Thăng trầm ngành ngân hàng một năm qua các con số 6
Biểu đồ so sánh chỉ tiêu tổng tài sản của của loại hình tổ chức tín, trong đó khối ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm cả Vietinbank và Vietcombank (đơn vị: tỷ đồng).

Tính đến cuối tháng 6/2013, tổng tài sản của khối ngân hàng thương mại nhà nước tăng thêm 314.289 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 15,88% so với 1 năm trước đó. Tương tự, tài sản của khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng 14,8%, trong khi mức tăng của khối ngân hàng cổ phần lại không đáng kể. Còn với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chuyển đổi từ Qũy tín dụng Trung ương, mức tăng tổng tài sản sau 1 năm đạt mức 26,29%.

Đáng chú ý, tổng tài sản của công ty tài chính, cho thuê lại giảm 8,9% sau 1 năm, tháng 6/2013 so với tháng 6/2012 - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Thăng trầm ngành ngân hàng một năm qua các con số 7

Biểu đồ so sánh chỉ tiêu vốn tự có của của loại hình tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân hàng Chính sách xã hội), trong đó khối ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm cả Vietinbank và Vietcombank (đơn vị: tỷ đồng).

Ở chi tiêu vốn tự có, khối ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính - cho thuê đang cho thấy sự đi xuống với mức giảm lần lượt là 4% và 13%, xét trong kỳ so sánh 30/6/2013 so với 30/6/2012.

Trong khi đó, trong cùng kỳ so sánh trên, vốn tự có của khối ngân hàng thương mại nhà nước tăng 15,65%; ngân hàng liên doanh, nước ngoài (10,81%); Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (6,53%) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Thăng trầm ngành ngân hàng một năm qua các con số 8

Biểu đồ so sánh chỉ tiêu vốn điều lệ của của loại hình tổ chức tín dụng, trong đó khối ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm cả Vietinbank và Vietcombank (Đơn vị: tỷ đồng) – Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Thăng trầm ngành ngân hàng một năm qua các con số 9
So sánh hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các loại hình tổ chức tín dụng (Đơn vị: %) – Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.


Thăng trầm ngành ngân hàng một năm qua các con số 10
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (không bao gồm ngân hàng Chính sách xã hội) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.Thăng trầm ngành ngân hàng một năm qua các con số 11
Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.